ARCHIEFJES (20)

door LUCAS VAN ELDEN

VAN PIEP-ORGEL TOT PIJPORGEL

Na een periode van 6 jaar “noodkerken” in de kleuterschool, werd op 6 september 1951 officieel de huidige Heilige Lucaskerk in gebruik genomen, nog zonder de toren. Een nieuwe kerk zonder orgel was ondenkbaar, zo kwam er dus een gereviseerd orgel. Pastoor Schimmel (1938-1958) was daar zeer blij mee. Wij vonden zijn vreugde over het nieuwe orgel in zijn Res Memorabilis, dat hij van 1945 tot 1958 als pastoor van de Heilige Lucaskerk bijhield.

Reeds een paar weken later konden wij ons verheugen in het bezit van een werkelijk mooi orgel.
Hadden wij steeds in de noodkerk ons steeds moeten behelpen met een oud harmonium, een piep-orgel, nu hadden wij een pijporgel.
Wij hadden het over kunnen nemen van de R.K. kerk in St. Isidorushoeve. Nadat het enkele maanden bij de orgelbouwers
fa. Jos. Vermeulen te Alkmaar was geweest om te worden gereviseerd, kwam het hier.
Het was voorzien van 8 registers, maar de parochianen brachten f 713,- bijeen, waardoor het 9e register kon aangebracht worden.
De totaalprijs was f 5625,- De secr. Van de Kath. Klokken- en Orgelraad, Dr. P.J. de Bruijn, schreef er o.a. over: (14 sept. 51)

Vervolgens transcribeerde hij de brief van de Heer de Bruijn, die er ook vol lof over schreef. Toen in 1962 de toren tegen het schip van de Heilige Lucaskerk werd gebouwd, veranderde ook het koor, het orgel paste niet meer in de kerk. In het notulenboek van Pastoor Bonke (1958-1968) vonden we, dat aanpassing van het orgel nagenoeg evenveel kostte als een nieuw orgel. Er werd gekozen voor een nieuw orgel. Het oude “nieuwe” orgel kwam in bezit van de firma Jos. Vermeulen te Alkmaar. Het oude “nieuwe” orgel van Pastoor Schimmel functioneert nog steeds, zijn klanken klinken momenteel in de Hervormde kerk te Lisse. Wij zijn benieuwd of er nog foto’s zijn van het interieur van de Heilige Lucaskerk uit de periode van 1951 tot 1962, waar het orgel opstaat. Heeft U een foto, laat het ons weten. U kunt ons bereiken via het parochiecentrum of via info@lucasvanelden.nl


© 2008-2014 Lucas van Elden, Arnhem.